لذت یک نوشیدنی خنک با سورمالی

این محصول در چهارده طعم میوه ای و ترکیبی با استفاده از بهترین مواد اولیه و با استفاده از ماشین آلات مدرن و در بسته بندیهای مناسب جهت عرضه در بازارهای مصرف تولید میگردد و با توجه به نوع مواد مورد استفاده در این تولیدات از هیچ گونه مواد نگهدارنده استفاده نمیگردد